اکسید روی با کد A
 اکسید روی با کد A
اکسید روی با کد A

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی A ۹۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر
اکسید روی با کد A +
 اکسید روی با کد A +
اکسید روی با کد A +

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی ۹۷%-A+ ۹۷.۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر
اکسید روی با کد A++
 اکسید روی با کد A++
اکسید روی با کد A++

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی A++ ۹۸.۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر
اکسید روی با کد A
 اکسید روی با کد A

اکسید روی با کد A

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی A ۹۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر
اکسید روی با کد A +
 اکسید روی با کد A +

اکسید روی با کد A +

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی ۹۷%-A+ ۹۷.۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر
اکسید روی با کد A++
 اکسید روی با کد A++

اکسید روی با کد A++

محصولات تولیدی شرکت شاهین روی سپاهان اکسید روی A++ ۹۸.۵%

اکسید روی ( ZINC OXIDE) که در کتابهای کهن، توتیا نامیده می‌شود، ترکیب غیر آلی با فرمول ZnO و به شکل پودری سفید رنگ و غیرمحلول در آب است. مصارف صنعتی : اکسید روی در صنایع کاشی و سرامیک، لعاب، شیشه، سیمان، لاستیک (تایر اتومبیل) قطعات لاستیکی ، رنگها، مومها  و با عیار بالای  99/9 % در صنایع دارویی و کشاورزی استفاده می گردد. نقش لعاب در کاشی و سرامیک : هدف از لعاب کـاری در  تولید کاشی‌های کف و دیواره به طـور عمـده، ایجاد شفافیت و براق نمودن ، افزایش مقاومت شیمیایی و مکانیکی آنها ، غیر  قابل نفوذ  نمودن  بدنه‌های  متخلخل  و بهداشتی  نمودن سطوح کاشی و سرامیک می‌باشد و آن را در مقابل عوامل  شیمیایی مستحکم و پایدار می‌سازد. لعاب اجسام سرامیکی را کاملا  متراکم  و از نفوذ مایعات  و گازها به داخل بافت آنها  جلوگیری می‌کند  و  در نتیجه  تاثیر خوردگی و عوامل نا مساعد دیگر ر ا  می ‌کاهد. 

توضیحات بیشتر

شرکت تولیدی صنعتی شاهین روی سپاهان ( سهامی خاص ) در سال ۱۳۷۸ در مجاورت شرکت باما و شرکت ذوب روی اصفهان با توان تولید سالانه حدود ۳۰۰۰ تن اکسید روی مرغوب  تاسیس گردید. این شرکت زیر مجموعه شرکت بزرگ باما ( سهامی عام ) میباشد و افتخار دارد با قدمتی  بیش از ۲۱ سال سابقه در زمینه تولید اکسید روی بخش قابل توجهی از نیازهای صنایع لعاب ، کاشی، سرامیک و  لاستیک کشور را تامین نماید .