واحد کنترل کیفیت

این شرکت با دارا بودن آزمایشگاه مجهز و تجهیزات دقیق آزمایشگاهی  به منظور حفظ ،ارتقاء و بهبود مستمر کیفیت محصـولات همسو با واحــد تولید از ابتـدایی ترین مرحله یعنی خرید مواد اولیه تا نهایی ترین مرحله (ارائه محصول به مشتری) نظارت  می نماید.

۱. کنترل مواد اولیه ورودی و تطابق مشخصات آنها با استانداردهای مورد نیاز واحد تولید

۲. کنترل حین فرآیند تولید و مطابقت با استانداردها

۳. نمونه گیری مستمر از محصول تولید شده بصورت روزانه و مستمر و تهیه گزارش تولید 

۴. نمونه گیری از محصولات تولیدی قبل از ارسال جهت مشتریان

با همکاران ما در تماس باشید

ارسال پیام

مراحل کنترل فرایند تولید محصول

۱

کنترل مواد اولیه ورودی و تطابق مشخصات آنها با استانداردهای مورد نیاز واحد تولید

۲

کنترل حین فرآیند تولید و مطابقت با استانداردها

۳

نمونه گیری مستمر از محصول تولید شده بصورت روزانه و مستمر و تهیه گزارش تولید

۴

نمونه گیری از محصولات تولیدی قبل از ارسال جهت مشتریان

لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید
لطفا فیلدهای ستاره دار را پر کنید
نام و نام خانوادگی  
موبایل  
ایمیل
متن پیام