آرشیو ویدیوها

زمان: 00:18
فیلم خط تولید کاشی و سرامیک
زمان: 00:18
فیلم خط تولید لعاب
زمان: 01:26
شرکت شاهین روی سپاهان